portfolio2

Enki

Projekt  koupelnové stěny Enki vznikl v rámci mé stáže v ateliéru Design interiéru. Jedná se o návrh modulární koupelnové stěny, vyrobené především z materiálu Technistone. Vlastnosti, jako je absolutní nepórovitost, snadná hygienická údržba a vysoká životnost, předurčují litý kámen k využití v koupelnách, toaletách či wellness a spa interiérech.

Project Bathroom wall Enki was my final work of my intership at the Interior design department. There is a design of modular bathroom wall created especially from Technistone material. Properties like absolutely non porosity, easy hygienic clean and long durability, predetermine cast stone for use in bathrooms, toilets and a wellness spa interiors.

 

portfolio2